DMCA

Freshfile.pl służy do wgrywania i udostępniania plików, kórych właścicielem i posiadaczem wszystkich praw jest wgrywający użytkownik. W żadnym przypadku nie chcemy, aby Freshfile.pl, stało się miejscem z nielegalną treścią – respektujemy prawa autorskie i z udostępnianiem takich danych się nie zgadzamy. Pliki naruszujące prawo autorskie po wykryciu zostaną usunięte.

Powiązane prawa i wyłączenie odpowiedzialności

Freshfile.pl umożliwia swoim użytkownikom uploadowanie plików, które służą do dyspozycji kolejnym użytkownikom (upload i download). Cały proces jest zautomatyzowany. Nie uczestniczymy nawet pośrednio w jego działaniu, nie jesteśmy także zobowiązani monitorować przesyłanych przez użytkowników treści. Wszystkie pliki użytkowników traktujemy jako poufne.

Administracja Freshfile.pl zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania zweryfikowanego zgłoszenia o treściach łamiących prawo autorskie, podejmie kroki w celu ich usunięcia lub zablokowania.

Jak zgłosić naruszenia prawa autorskiego?

Należy przesłać do nas zawiadomienie o naruszeniu praw za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie (typ wiadomości: DMCA). Powiadomienie musi zawierać przynajmniej podstawowe informacje:

  • imię, adres, e-mail i ewentualnie numer telefonu użytkownika zgłaszającego
  • specyfikację niewłaściwej (nielegalnej) treści
  • oświadczenie właściciela, że jest posiadaczem praw autorskich lub zastępcą na podstawie pełnomocnictwa
  • link do niewłasciwej treści (jeżeli linków jest więcej, należy podać wszystkie)

Przesłane zawiadomienie, zawierające wyżej wymienione informacje, zostanie rozpatrzone i zweryfikowane pod względem swojej autentyczności oraz tego czy zostało przesłane przez osobę do tego upoważnioną. W przypadku pozytywnej weryfikacji (z reguły w ciągu kilku do kilkunastu godzin) zawiadomienia administracja Freshfile.pl uniemożliwi dostęp do wskazanego pliku(ów), a użytkownik, który go umieścił na swoim koncie otrzyma surowe upomnienie.